Complex project Alexanderstraat in Den Haag

Ga er maar aan staan: tramsporen vervangen, bovenleidingmasten plaatsen, een brug vernieuwen, riolering aanleggen, asfalteren en dat in een politiek gevoelige omgeving. Het gebeurt momenteel in de binnenstad van Den Haag, de plek waar vele ambassades gehuisvest zijn, de Alexanderstraat, Javastraat en Parkstraat.

Wanneer je op een postzegel veel en vooral divers werk moet verzetten, is onderlinge afstemming tussen alle partijen cruciaal. Integraal werken is dan de oplossing om zowel de voortgang, de veiligheid en de bereikbaarheid te borgen. Zowel vanuit de aannemer als de Gemeente Den Haag en HTM.

Binnenstedelijk project

Marlene Dekarz van Van Gelder is als contractmanager en assistent-projectleider medeverantwoordelijk voor het binnenstedelijke project. En voelt zich een soort van spin in het web als het gaat om het managen van diverse werkzaamheden. “Het is een integraal werk van Van Gelder met nog eens een aantal onderaannemers. Van Gelder werkt hier samen met Van Gelder Verkeerstechniek en dochteronderneming van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Van den Heuvel Infra. Daarnaast met Gebr. De Koning. En daarnaast is onder andere SPL betrokken voor de bovenleidingen, masten en boorbuizen en Omexom voor het kabelwerk en het aansluiten van de wisselaansturing en seinen. Dat zijn veel verschillende bedrijven, mensen en werkzaamheden en dus een hele klus om dat goed met elkaar af te stemmen. Om het bestemmingsverkeer toegang tot het gebied te geven, wordt de bouwweg gedurende het project verplaatst van de trambaan naar de rijbaan om de werkzaamheden niet te stagneren en de bereikbaarheid voor de bewoners te garanderen. We zijn met de uitvoering van dit project gestart in de nacht van 31 augustus en moeten ons aan een hele strakke planning houden, omdat half februari 2021 de tram op de Alexanderstraat alweer moet rijden.”

Afstemming

Juist omdat het werkgebied een beperkte ruimte heeft met veel werkzaamheden in een korte periode, is onderlinge afstemming volgens Marlene onontbeerlijk. “Dit werk kun je eigenlijk alleen maar integraal oppakken om resultaat te boeken. De eerste twee weken in september waren ontzettend druk met name voor de hoofduitvoerders en uitvoerders buiten, waarbij veel uren zijn gedraaid. Het grote voordeel was dat we elkaar al kenden en een plek in de keet hadden, waardoor afstemming gemakkelijk ging. We zitten nu na een paar weken in iets rustiger vaarwater, maar de focus op veiligheid versus bereikbaarheid blijft een uitdaging gezien de projectlocatie.”